17 юни 2020 г. 15:00 часа

Състояние: Предстоящо

Категория: Онлайн

Основната цел на събитието е да насърчи използването на Индивидуалната методология (IAM) и стандарти за детско правосъдие, разработени по време на първия проект E-PROTECT. Ще се обърне внимание и на опита на национално ниво в прилагането на методологията по време на пандемия като по този начин се цели и насърчаването на общоевропейска дискусия по този въпрос. Представители от партньорските държави (България, Гърция, Италия и Румъния) ще представят националната гледна точка и настоящето положение. Събитието ще се проведе на английски език.

Ако искате да участвате, моля попълнете формата за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1sSH6CQ9PeH86a9Cqw...

Програмата на Уебинара е следната:

“Enhancing Protection of Children – victims of crime”

E-PROTECT - Уебинар - Щадящо Правосъдие за деца, в условия на пандемия

E-PROTECT II: концепция, цели; Въведение в правосъдието, подходящо за деца и методологията на проекта (30 минути)

Ruxandra Popescu, Програмен Директор, Румънски център за европейски политики

Общ преглед на ситуацията във всяка страна (Румъния, Италия, Гърция и България) по време на пандемията (10/15 минути всяка)

Потенциални теми за обсъждане:

  • Услуги за закрила на детето: Работи ли на по-бавни обороти? Децата в риск се наблюдават още по-рядко, отколкото преди пандемията. Какви са дългосрочните решения?
  • Осигуряване на качество в областта на социалните услуги по време на пандемията COVID-19 / Случаи на насилие над деца по време на пандемията от COVID-19: пречки и препоръки

Gelu Duminica, Експерт Румъния

Петя Петева, Експерт България

Dr Stella Karapa, Експерт Гърция

Júlia Pàmias, Експерт Италия