ECOLE ROYALE MILITAIRE - KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL

Кралската военна академия, единственият двуезичен федерален университет в страната, обучава жени и мъже, които са отдадени на съвременното общество и желаят да служат. Това обучение съчетава хуманитарни, точни и приложни науки, нови технологии и военни традиции. Образованието не може да остане чуждо на света около нас, поради което е подкрепено от силни академични изследвания в сътрудничество с други университети, изследователски центрове или индустрии и от срещи с млади хора, които идват от други университети или военни училища. В този контекст участието в програма ЕРАЗЪМ дава възможност за обмен, който е от съществено значение за високото качество на обучението.