Акроним: ACTING
Период: 01.12.2022 - 30.11.2026
Статус: Текущ


Описание

„Advanced European platform and network of Cybersecurity training and training centres” (ACTING) – ще извършва няколко вида дейности или по-точно – проучвания, проектиране, прототипиране и тестване. Основната цел на ACTING е да подобри капацитета и ефективността на киберобучението и ученията чрез разработване на мрежа от усъвършенствани взаимосвързани (обединени) киберобхвати, ориентирани към домейни. Проектът има за цел да включи сложни методи и техники за симулация на потребители, анализ на ефективността на кибероператорите и оценяване на осведомеността за ситуацията в киберсигурността.

Продължителността на проекта е 48 месеца и се координира от Българския институт по отбрана, изпълнява се с подкрепата на Европейския фонд за отбрана.

Координатор и партньорство:

Консорциумът се състои от двадесет и осем партньори от тринадесет различни държави-членки на ЕС от България, Франция, Белгия, Кипър, Холандия, Германия, Португалия, Гърция, Испания, Ирландия, Румъния, Италия, Австрия.

Партньори по проекта