Експертите на Фондация „Право и Интернет“ – адв. Никола Стойчев и адв. Христо Нихризов допринесоха за телекомуникационния сектор като изготвиха проект на Етичен кодекс за отношенията с потребителите на телекомуникационни услуги.

В тази връзка, на 9-ти октомври по време на 8-мата Годишна конференция на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО), проектът на Етичния кодекс бе представен на широката публика от адв. Никола Стойчев. Адв. Стойчев взе участие в дискусията, посветена на новия документ, заедно с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с Председателя на Комисията за защита на потребителите, с член на Комисията за регулиране на съобщенията и с Председателя на Управителния съвет на БАККО.

Проектът на Етичния кодекс е ориентиран към потребителите и разяснява някои основни положения при взаимоотношенията им с операторите, както и насърчава директната комуникация между потребители и оператори. Принципите, съдържащи се в този проект на Етичен кодекс, бяха високо оценени от експертите в областта.

Окончателният вариант на Етичния кодекс предстои да бъде публикуван.