Фондация „Право и Интернет“, съвместно с ЕКСПЕРТ ИВЕНТС, организира нова вълна от обучения, свързани с новия Общ регламент за защита на данните, но този път, ориентирани към длъжностните лица по защита на данните.

Тридневният обучителен курс бе проведен в периода 5-7 декември във Витоша Парк хотел. В рамките на обучителния курс адв. Десислава Кръстева и д-р Мартин Захариев представиха правните аспекти на Регламента, ролята и функциите на длъжностното лице по защита на данните и изискванията за защита на личните данни от практическа гледна точка. Александър Зарков, в качеството си на ИТ експерт към Фондация „Право и Интернет“ и системен администратор/ DevOps във водеща технологична компания, покри технологичните аспекти като обясни разликата между защита и сигурност на личните данни, както и разясни на участниците значението на най-коментираните технилогични мерки, засегнати и от Регламента, а именно „криптиране“, „псевдонимизация“, „анонимизация“ и др. Експертите споделиха с участниците добри и препоръчителни практики, които да им бъдат от полза при упражняването на длъжността.

Обучението бе предвидено за участници, които са или ще влязат в ролята на длъжностно лице по защита на данните в дадена организация, както и други, които ще подпомагат длъжностното лице при изпълнението на функциите му. След приключване на обучението, всички участници преминават изпит, а сертификат за завършено специализирано обучение се предоставя на успешно преминалите изпита.

Следващ обучителен курс за длъжностни лица по защита на данните ще бъде организиран между 6-8 февруари 2019 година.