Предвид спецификата на дейност са обособени постоянни експертни групи в следните области:

  • комуникационно право;
  • електронно правителство;
  • електронно правосъдие;
  • интернет право и право на електронната търговия;
  • защита на интелектуалната собственост в електронната среда;
  • защита на личните данни;
  • стандартизация и сигурност в областта на ИКТ и компютърни престъпления.