Период: Април 2008 - Декември 2008
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Експерти на Фондация „Право и Интернет” подпомагат изготвяне на нормативен анализ и разработване на проекти на нормативни документи, произтичащи от Закона за електронните съобщения.