Георги Димитров

Проф. д-р Димитров е член на множество комитети и професионални правни организации от национално и международно значение като Комитета по технологично право и право на електронната търговия към Международната асоциация на юристите (IBA), на Международната асоциация по право на информационните и комуникационни технологии (ItechLaw), на Европейската асоциация за електронни съобщения (EEMA), Софийски адвокатски съвет и др.

Резюме

Проф. д-р Георги Димитров е учредител и старши експерт във Фондация „Право и Интернет”. Той е член на Управителния съвет на Фондацията.

Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (1995 г.) с отличие и специализира в Академията по американско и международно право в Далас, Тексас (2002 г.). Носител на престижната стипендия „Виктор Фолсом”. Доктор по ИКТ право в Католическия университет Льовен, Белгия (2008 г.)

Преподава ИКТ право в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултета по математика и информатика, в Техническия университет, в Университета по библиотекознание и информационни технологии и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Като председател на Фондация „Право и Интернет”, проф. д-р Димитров е водещ експерт и ръководител на множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство в областта на информационните и комуникационни технологии като Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Закона за търговския регистър, последните изменения на Закона за електронния документ и електронния подпис и на подзаконови актове по прилагането му, глава „Компютърни престъпления” от Наказателния кодекс и други нормативни актове. Участва активно в изработването на ключови стратегии от национално значение като Стратегия за прилагане на електронно здравеопазване в България, Стратегия за електронно правителство, Стратегия за конкурентоспособността на България на световните ИКТ пазари и т.н.

Проф. д-р Димитров е национален кореспондент за България по много проекти, възложени от Европейската комисия относно доклади за прилагането на различни директиви на ЕС за електронния подпис, електронния документ и електронното управление в България. Член е на Научния консултативен съвет към Европейския институт по въпросите на личната неприкосновеност и е арбитър в Чешкия арбитражен съд за разрешаване на спорове в домейна .eu, назначен от Европейския регистър на имена на домейни в интернет. От 2009 г. е арбитър и в Международния арбитражен съд към Алианса за правно взаимодействие.

От години обучава адвокати, съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти и държавни служители относно правните проблеми при прилагането на законодателството в областта на електронната търговия, електронното правителство и компютърните престъпления и е автор на множество статии и коментари в областта на правото на информационните и комуникационни технологии. Автор е на няколко монографии и книги - „Отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги”, “Енциклопедия по право – Кибер право. Монография България” и е съавтор в над 10 книги с водещи експерти от цяла Европа.

Проф. д-р Димитров е член на множество комитети и професионални правни организации от национално и международно значение като Комитета по технологично право и право на електронната търговия към Международната асоциация на юристите (IBA), на Международната асоциация по право на информационните и комуникационни технологии (ItechLaw), на Европейската асоциация за електронни съобщения (EEMA), Софийски адвокатски съвет и др.