Период: Май 2015
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

На 15.05.2015 г. в Общинска администрация – Петрич се проведе организираното от Фондация „Право и Интернет” и Районен съд – Петрич обучение на тема „Електронен подпис и електронен документ – материалноправни и процесуалноправни аспекти” с лектор проф. д-р Георги Димитров. Разисквани бяха теми свързани с правната характеристика на електронния документ и електронен подпис, оспорване на електронни документи по смисъла на чл.184 от ГПК, доказателствена стойност на електронен документ, възражения и процесуални способи относно истинността и верността на електронните изявления, както и за предстоящите изменения в ЗСВ и ГПК. На обучението присъстваха магистрати от Районен съд – Петрич, Сандански, Дупница, както и адвокати от АК – Благоевград и юристи от Община Петрич.

Сфера