Електронно правосъдие в България

Анотация

Димитров, Г., Електронно правосъдие в България, Юридически Барометър, Брой 12 юли-декември 2015 г.;