Engeneering - Ingegneria Informatica SPA (ENG)

С близо 12 000 професионалисти на 65 места (включително Италия, Белгия, Германия, Норвегия, Република Сърбия, Испания, Швеция, Швейцария, Аржентина, Бразилия и САЩ), Engineering Group проектира, разработва и управлява иновативни решения в бизнес областите.Там дигитализацията има силновъздействие, най-вече при финансите,управлението, здравеопазването, индустрията,енергията, медиите и комуникацията. Със значителни инвестиции в научноизследователскадейност, ENG играе водеща роля в научните изследвания, като координира национални и международни проекти, благодарение на екипа си от 450 човека, които изследват различни данни и мрежа,както и работейки с академични партньори и университети от цяла Европа.