ENGIE - Франция

Engie SA е френска мултинационална компания за комунални услуги, със седалище в La Défense, Courbevoie, която работи в областта на енергийния преход, производството и разпределението на електроенергия, природния газ, ядрената енергия, възобновяемата енергия и петрола. Това е един от малкото играчи в сектора, който развива експертни умения както в дейности нагоре (инженеринг, закупуване, експлоатация, поддръжка), така и надолу по веригата (управление на отпадъци, демонтаж). Engie доставя електричество в 27 страни в Европа и 48 страни по света.