Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. (Италия)

Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. предоставя финансови услуги. Компанията предлага и консултантски, застрахователни и данъчни услуги, услуги в стратегически развиващите се пазари, както и специализирани услуги. Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. оперира в международен мащаб и работи като филиал на Ernst & Young Italia.