European Dialogue of Perspective Attitude

European Dialogue of Perspective Attitude е гражданско сдружение, основано за подкрепа и развитие на европейската идентичност в Словакия. Организацията се смята за информационна медия по европейските въпроси за младите хора в Словакия. Целта ѝ е да мобилизира активни проевропейски младежи, активни в областта на политиките на ЕС и да работи за свободата, разнообразието и качеството на журналистиката.