Евро-арабска фондация за висше образование (FUNDEА) - Испания

Евро-арабската фондация за висше образование (FUNDEА)е високоспециализирана институция, която работи в областта на сътрудничество, обучение и научни изследвания, създавайки пространство за диалог и съвместна работа между държавите от Европейския съюз и Арабската лига, от една страна, и от друга страна между местните, регионалните, националните и европейските социални и институционални участници и на представителите на арабски и ислямски общности.