Европейска федерация за изчезнали и сексуално експлоатирани деца AISBL – MCE (Белгия)

Мисията на MCE е да даде възможност за разработване на ефективни и цялостни системи за закрила на детето, за да се предпазят децата от всякакъв риск от насилие и злоупотреби, които могат да доведат до загуба. MCE има за цел да подобри качеството на услугите, предоставяни от тази мрежа, и се фокусира върху области, в които европейската координация и хармонизация на услугите има добавена стойност. Международните отвличания на родители представляват 36% от случаите, разглеждани от горещите линии 116000.

MCE е домакин и на секретариата на трансграничните семейни медиатори, които събират над 200 медиатори, специализирани в международни семейни конфликти.