EXOS Solutions S.L.

EXOS Solutions S.L. (EXOS) е технологична компания (част от университет). Тя е специализирана в оперативното и ИТ разработване и консултиране, както и предоставя различни услуги като стратегически и операционни решения (прогнозиране, планиране, логистика, производство, SCM и др.), BPMS, усъвършенствани анализи и алгоритми, инструменти за автоматизация и оптимизация, обработка на големи количестваданни, изработка на системи, софтуерно проектиране, разработване и внедряване и др.