Factor Ingeniería y Decoletaje S.L. - FACT

FactorIngeniería y Decoletaje S.L. (FACT) е компания със собствен производствен център, който позволява да се наблюдават проектите и тяхното производство, както и със специализиран екип и най-новите технологии в производствените системи. FACTOR е фокусирана върху клиентите, ангажирани с непрекъснато усъвършенстване, генериране на синергии, иновации и следващи на най-високите стандарти за качество.