Федералното министерство на конституцията, реформите, дерегулацията и правосъдието (Австрия)

Федералното министерство на конституцията, реформите, дерегулацията и правосъдието е федерален административен орган, който отговаря за гарантирането на независимостта на съдебната практика и правораздаването.