Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (Франция)

FA-FPT Municipal Police е автономна и независима организация. Нейните цели са насочени към подобряване на условията, при които френските общинските полицаи и служители под ръководството на услугите на общинската полиция да изпълняват дейността си.