Дата: 21.03.2019

Проектът ProLegis е близо до успешния си завършек!

На 21 март във Виенa, Австрия, ще се проведе Финална конференция по проект ProLegis.

Всички партньори ще се съберат заедно с международни гости, за да се представи, обсъди и оцени постигнатото по проекта, както и пътят напред.

Ще бъдат изложени презентации относно основните теми и постижения на проекта. В рамките на ProLegis бе създадена методология и обучителни материали, които послужиха при провеждането на редица обучителни семинари във всички партньорски държави, както и за разработването на електронна платформа за обучение. Основната цел е да се повишат знанията и компетентността на длъжностните лица по защита на данните, работещи в местната власт.

Програмата включва и панелни дискусии, в които ще участват водещи експерти в областта на защита на данните, както и сесия с въпроси и отговори, в която да се включат и гостите на събитието.

Проектът се осъществява с подкрепатана програма „Права, Равенство, Гражданство“2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.