На 9 юли бе проведена финалната работна среща по проект Blend-IN в Атина, Гърция. Срещата даде възможност на шестте партньорски организации по проекта да обсъдят цялостния прогрес в рамките на проекта, завършените задачи по проекта, финализирането на интелектуалните продукти, в частност на онлайн платформата за симулации и симулационната игра, както и разпространяването на резултатите от проекта и стратегиите за неговата устойчивост.

Фондация „Право и интернет“ беше представлявана от Росалия Касамска и Надя Койчева.

Проектът Blend-IN (Междукултурно управление и комуникация за младежки организации) обединява усилията на 6 организации с цел придобиването на знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление в един по-различен и по-динамичен формат. Платформата и симулационната игра целят да потопят младежките работници в реалистични ситуации и да ги насочат към правилните решения в тяхната работа. Нещо повече, платформата и играта следва да създадат по-интерактивна среда, която да стимулира ситуации на междукултурна среда и управленски казуси, свързанис инициативи с по-интегриран подход по отношение на работата с младежи от различни общности.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.