На 21 март 2019 г. ще се състои последното събитие в рамките на проекта ProLegis. Събитието „Работата на общината между гражданското общество и публичната администрация по отношение на защитата на личните данни“ ще се проведе във Виена, Австрия, чийто домакин ще бъде Австрийското компютърно общество.

Събитието ще приветства гости не само от партньорските държави, но и от цяла Европа. Сред говорителите са:

  • Хайди Шайфенбауър, Research Institute
  • Валтър Хотзендорфър, Research Institute
  • Анастасиос Космопулос, длъжностно лице по защита на данните на гръцкото министерство на информационните технологии
  • Радим Полчак, ръководител на института по право и технологии в Масариковия униерситет
  • Дамян Климас, адвокат, специализиран в областта на личните данни
  • Макс Шремс, NOYB
  • Истван Борош, проект STARS
  • Надя Койчева, DPO PRO

В рамките на събитието ще се разискват теми, свързани не само с предизвикателствата пред публичния сектор, възникващи във връзка с новата регулация за защита на личните данни, но и с оглед на всичко онова, което предстои в тази сфера – по-специално кодекси за поведение и механизми за сертифициране. От екипа на проекта Кристоф Чол и Деница Кожухарова ще вземат активно участие, като представят какво може да се очаква във връзка с механизмите за сертифициране и кои са основните моменти при обработването на лични данни от публични органи.

Повече информация може да откриете тук.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.