ФОНДАЦИЯ ECLIPSE EUROPE GMBH

Фондация Eclipse предоставя на тяхната глобална общност от хора и организации зряла, мащабируема и благоприятна за бизнеса среда за сътрудничество и иновации в софтуер с отворен код. Фондацията е дом на Eclipse IDE, Jakarta EE и над 400 проекта с отворен код, включително времена за изпълнение, инструменти и рамки за широк спектър от технологични области като Интернет на нещата, автомобилостроене, геопространствени, системно инженерство и много други . Фондация Eclipse е базирана в Европа международна асоциация с нестопанска цел, подкрепяна от над 300 организации-членове, които ценят уникалния модел на управление на работната група на Фондацията, процесите на отворени иновации и събитията за изграждане на общности. Членовете включват лидери в индустрията, които са възприели отворения код като ключов инструмент за бизнес стратегия.