Фондация EGI

Фондация EGI е координиращият орган на Федерацията EGI. Създадена е през 2010 г. със седалище в Амстердам, Холандия. Фондацията EGI предлага платформа за обединяване и управление, която позволява на доставчиците на услуги да хармонизират интерфейси и да се свързват към общ център. Екипът на фондацията се ангажира с изследователските общности, за да разбере търсенето, да опрости достъпа и да стимулира иновациите заедно.