Фондация ,,Право и Интернет'' се включва за втори път във втората фаза на проекта ,,Студентски практики'' организиран от Министерството на образованието и науката. След като екипът на Фондацията участва и успешно финализира програмата на своите първи стажанти във фазата на проекта, отново се включва в проекта, като открива две свободни позиции за стажант ,,Правен сътрудник''.

Студентите ще подпомагат дейността на Фондацията при изпълняването на текущи проекти и поддаването на бъдещи проектни предложения. В края на практиката ще получат сертификат и препоръка за успешното завършване на стажантската програма.

Условия за стаж:

 • гъвкав график, който позволява на студента да съвместява практиката с обучението си;
 • възможност за съвместяване на работа в офис и дистанционна форма;
 • динамична работна среда в приятелска атмосфера;
 • обмяна на опит и знания с висококвалифицирани експерти;
 • достъп до богата библиотека с материали и др.

Задачи, които стажантите ще изпълняват:

 • помощ при изготвянето на анализи (научни, прани, социологически);
 • подпомагане в процеса на изготвяне на проектни предложения, в които екипът на Фондацията ще вземе участие;
 • помощ при изпълнение на задачи в текущите проекти, в които Фондацията взима участие;
 • създаване на статии за блога на Фондация ,,Право и Интернет'' на теми свързани професионалните интереси на стажанта.

По време на стажа, студентите ще получат възможност да надградят теоретичните си уменията, като ги приложат в реална среда. Ще работят заедно със сплотен, висококвалифициран екип, с когото ще могат да разменят знания и полезни практики. По време на практиката си, студентите ще усвоят способността си за работа в екип, аналитични и комуникационни умения и multitasking умения.

Успешния кандидат на позиция ,,стажант Правен сътрудник'':

 • притежава общи познания в областта на ИКТ право;
 • притежава общи познания за правата на човека в дигитална среда;
 • притежава базови познания в областта на авторското право.

Кандидатстването следва да се осъществи чрез сайта на „Студентски практики“: Студентски практики - Студентски практики (mon.bg), за което е необходимо да имате потребителски профил. Етапите на подбор включват изпращане на CV и мотивационно писмо, както и финално интервю.

Срокът за кандидатстване е 02 май 2022 г., а периодът на стартиране на практическото обучение по договаряне, но възможно най-скоро.

В случай че имате каквито и да е допълнителни въпроси, можете да се обърнете към нашия Експерт „Програми и проекти“ Снежана Венциславова Крумова на имейл: snezhana.krumova@netlaw.bg.