Фондация "Електронно Здравеопазване България" (България)

Фондация " Електронно Здравеопазване - България" е неправителствена организация с нестопанска цел. Създадена е, да подпомага развитието на електронното здравеопазване /e-health/ на национално ниво като част от електронното правителство на Република България. Необходимостта от ускоряването на здравната реформа в България наложи развитието на електронното здравеопазване като основен стълб в здравната система. В този процес Фондацията си сътрудничи с всички участници и заинтересувани страни в здравния процес - МЗ, МТСП, НЗОК, частни здравно-застрахователни фондове, болници, GP-та, аптеки, лаборатории, лекари специалисти и пациенти. Електронното здравеопазване включва в себе си редица аспекти - интегрирана информационна система, електронни здравни досиета, електронни здравни карти, е-обучение, предоставяне на он-лайн здравни услуги към развитието на които е насочена дейността на Фондацията.


Експертни дейности