Фондация FIWARE - Германия

Фондация FIWARE предлага споделени ресурси, за да подпомогне разработването на отворена устойчива екосистема около платформата с отворен код FIWARE. Фондацията е създадена, за да стимулира определянето и интегрирането на обществени, безвъзмездни и внедрени софтуерни платформи, които улесняват създаването на интелигентни приложения в множество сектори.