Фондация ИКТ Клъстер, в която членуват 10 организации от ИКТ сектора, е ръководител на проекта DANUBE ICT, който се изпълнява по програма СТАРТ на Дунавската стратегия, финансирана от Европейската комисия (ЕК) и Община Виена.