Фондация LIBRe (България)

Фондация LIBRe е българска неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2015 г. с идеалната цел да допринесе за правна и политическа ангажираност на интернет управлението и проникване на нови технологии, информационно управление и развитие на интерактивни приложни решения, издателска дейност и обучение.


Експертни дейности