Фондация на Европейските адвокат

Целите на Фондацията на Европейските адвокати е да се ангажира и да участва в проекти за развитието на правото и практиката, свързани с правовата държава и съдебната администрация, както и със съществени промени в самото право, на Европейско и международно ниво. Дейностите на Фондацията имат за цел да допринесат за задълбочаването на целите и ценностите в последващата практика на европейските юристи.