Фондация "Право и Интернет" е партньор в консорциум от 19 партньора от 14 държави членки на Европейския съюз в проектно предложение към Европейската комисия в направлението Социално-икономически и хуманитарни науки към Седма рамкова програма на Европейския съюз.

Центърът по право, информационни и конвергентни технологии към Централния ланкаширски университет е координатор на проект CONSENT на стойност над 3 милиона евро. Проектът е създаден в рамките на изследователската мрежа LexConverge, а проф. Джо Канатачи е главният изследовател и цялостен координатор по проекта.

От няколко стотин подадени заявления само 204 покриват изискванията и едва 25 успяват да спечелят финансиране. В това съревнование CONSENT е един от най-мащабните и е оценен с 14,5 точки от максималните 15.

CONSENT е проект, който се стреми да изследва как потребителското поведение и търговските практики променят ролята на съгласието при обработването на лични данни. Докато съгласието на потребителя е основната ценност, на която се базира Европейската пазарна икономика, под съмнение е начинът, по който това съгласие се придобива в разпространените потребителски генерирани онлайн услуги (например уеб сайтове като MySpace, YouTube и Facebook), чийто търговски успех зависи до голяма степен от разкриването на значително количество лични данни от потребителите им.

CONSENT ще допълни базата от знания, на която се основава разработването и имплементацията на закони, политики и корпоративни процедури в сферата на защитата на личните данни и защитата на потребителите, с оглед осведомяването на Европейския законодател и допринасяне към развитието на европейските научно-изследователски общности в тези сфери.

За повече информация относно проекта, моля натиснете тук или на сайта на проекта.