Фондация „Право и Интернет“ стана член на Сдружение „Дигитална Национална Коалиция“ (ДНК), което е част от инициативата на Европейската комисия Digital Skills and Jobs Coalition.

Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.

Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България.

ДНК обединява усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.