Фондация „Право и Интернет” стартира проект ”Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата Европейското конкурентно право”, който се осъществява с финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма „Гражданско правосъдие” (2007 -2013).

Проектът цели да подпомогне българските съдии в прилагането на правилата на Европейското конкурентно право, като допринесе за единната практика по прилагане на разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003.

Измежду дейностите по проекта са три специализирани обучения за общо 70 съдии: теоретичен семинар-въведение в Европейското конкурентно право, чл. 101 и чл. 102 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003, както и тяхното прилагане, и две практически насочени обучения, които ще се фокусират върху практиката по прилагане на конкурентната политика в секторите на информационните технологии и телекомуникации и в областта на интелектуалната собственост.

Повече информация за проекта и описаните събития може да откриете на адрес: http://competition.netlaw.bg