Фондация „Право и Интернет” е една от най-успешните и реномирани неправителствени организации, която осъществява дейности в областта на развитието на правната уредба на информационните и комуникационните технологии и реализира проекти за навлизането им във всички сектори на обществения живот, в частност електронно управление, електронна търговия, електронно здравеопазване, електронно образование, електронно правосъдие и др.