Росалия Касамска участва в Третия форум на заинтересованите страни по проекта CARISMAND (Third Stakeholder Assembly), който се проведе в Лисабон на 27 и 28 февруари 2018 г.

Основната цел на Третия форум на заинтересованите страни е да представи и дискутира основния продукт от реализирането на проекта, а именно CARISMAND Toolkit. На събитието ще присъстват работещи в управлението на бедствия и спешната кризисна помощ в различни структури и организации в Португалия: национални, регионални и общински органи, гражданска защита, дирекции пожарна безопасност и национална полиция, изследователски институти и университети, национални асоциации и други.

Росалия Касамска се включи с презентация по темата „Повишаване на доверието за по-ефективен контрол в случаи на бедствия“. Презентацията предизвика дискусия относно ролята на доверието между работещи в управлението на бедствия и спешната кризисна помощ и гражданите, от друга страна.

Повече информация за събитието може да бъде намерена тук.