​Фондация Subjective Values (Унгария)

Фондация Subjective Values е основана през 2002 г. Основна цел е да се справи с расизма и дискриминацията. Една от основните мисии на фондацията е да предостави платформа за млади хора, да идентифицира и разпространи тези ценности и идеи сред тях, които играят важна роля в техния живот. Поради това Фондация Subjective Values има възможност да осъществява инициативи, свързани с културно многообразие, изкуство, антирасизъм, бедност и защита на околната среда.