Акроним: StopR
Период: юли 2017 г. - октомври 2018 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът "Стоп на младежката радикализация" (“Stop Youth Radicalization” - StopR) ще подкрепи младежки организации в 5 страни (Унгария, Словения, България, Полша и Чехия) и в цяла Европа в подкрепа на междукултурния диалог в разнообразните младежки общества. Проектът цели да подобри възможностите на младежките работници ефективно да спират и предотвратяват радикализация сред младите хора в Европейския Съюз.

StopR ще разработи сертификат за качество, който ще спомогне признаването на най-добрите методологии в тази област на работата с младежи. Откакто проблемът с радикализацията започна да намира своите корени в Европа, много различни методологии бяха създадени и използвани за превенция и прекратяване на тези опити сред младежи. Важно е най-добрите от тях да получат признание и публика, което ще доведе до повишаване на ефективността (тъй като младежките работници ще започнат да използват утвърдени практики вместо да отделят време за създаване на нови) и прозрачността на тези методологии. Сертификатът за качество ще бъде даден на методологиите, които отговарят на критериите, създадени от проектните партньори.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.

Като партньор, Фондация "Право и Интернет" ще създаде платформата на StopR и ще съдейства на другите партньори за всички проучвания.

Онлайн платформа на проект StopR

Партньори по проекта