Проектът FORMOBILE търси доброволци, които имат интерес да участват като обучаващи лица, за да проведат новите пилотни курсове, разработени в работен пакет 7 на проекта.

Екипът на FORMOBILE кани заинтересовани страни с опит в мобилни съдебно-медицински разследвания, да се присъединят към нас като обучители и да проведат пилотните курсове. Доброволците ще водят поредица от курсове за участниците от правоприлагащия сектор.

Ползите от участието Ви:

  • Ранен достъп до материалите за курса
  • Възможни коментари при разработването на съдържанието
  • Вашето собствено професионално развитие
  • Допринасяне за осигуряване на качеството в мобилната криминалистика

Можете да намерите допълнителна информация тук, а заявление за участие/ формуляр за съгласие, може да бъде намерен тук (краен срок - 24 декември 2020 г.).

Освен обучители са нужни и участници от целевите групи. За повече информация относно лицата, които екипът на FORMOBILE търси за учатие в курсовете, прочетете тук.