НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ FIR - Германия

Институтът за индустриален мениджмънт FIR е нестопанска, междусекторна изследователска и образователна институция към RWTH Aachen University, занимаваща се с бизнес организация, информационна логистика и корпоративни ИТ с цел създаване на организационната основа за дигитално интегрираната компания на бъдещето. Институтът предоставя изследвания, квалификационни програми и лекции в областта на управлението на услугите, трансформацията на бизнеса, управлението на информацията и управлението на производството. Член на Германската федерация на асоциациите за индустриални изследвания, FIR насърчава научните изследвания и разработки в полза на малки, средни мащабни и големи предприятия.