General Inspectorate of Romanian Gendarmerie (Румъния)

Румънската жандармерия е структура на Министерството на вътрешните работи и един от най-важните правоприлагащи институции в Румъния. Пълноправен член в рамките на Асоциация на европейските и средиземноморски жандармерия и полицейски сили с военен статут (FIEP) от 2002 г., в рамките на Европейските жандармерийски сили (EUROGENDFOR) от 2008 г. и в рамките на Европейската мрежа на антитерористичните сили (ATLAS) от 2011 г. насам, румънската жандармерия представлява държавна сила поставена в услуга на закона и гражданите, за сигурността и международните ангажименти поети от Румъния, способна да се намесва в най-сложните оперативни среди. Румънската жандармерия отговаря за цялата територия на страната за всички мисии за контрол на масите по време на масови събирания като срещи, публични прояви, спортни, културни, мемориални и религиозни дейности, за възстановяване на обществения ред, когато е била нарушен, а също и за предотвратяване и борба срещу престъпността и терористични актове.