Германски институт по стандартизация (DIN)

DIN, Германският институт за стандартизация, е независимата платформа за стандартизация в Германия и по света. Като партньор за промишлеността, научните изследвания и обществото като цяло, DIN играе основна роля в подкрепа на продаваемостта на иновативни решения чрез стандартизация - било то по теми около цифровизацията на бизнеса и обществото или в контекста на изследователски проекти. Повече от 36 000 експерти от промишлеността, научните изследвания, защитата на потребителите и публичния сектор внасят своя опит в работата по проекти за стандартизация, управлявани от DIN. Резултатите от тези усилия са пазарно ориентирани стандарти и спецификации, които насърчават глобалната търговия, насърчавайки рационализацията, осигуряване на качеството и защита на околната среда, както и подобряване на сигурността и комуникацията.