GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA (IOTSENS)

IoTsens предлага на обществото като цяло необходимите инструменти за свързване на физическия свят с дигиталния свят чрез полетата на интернет на нещата, големите данни и изкуствения интелект с цел да бъдем по-ефективни, цифрови и устойчиви.