ГИС в държавната политика

Подзаглавие: Употребата на географска информация за по-ефективно управление

Автор: Грийн, Р.

Издателство: ESRI Press
ISBN: 1-879102-66-8
Обем: 101 страници
Формат: А5

Анотация

ГИС е мощна технология, която позволява виртуално неограничено количество данни да бъде свързано с определено географско местоположение. Заедно с дигитална карта, ГИС позволява на потребителя да вижда региони, държави, квартали или хора, които живеят в тях с безпрецедентна яснота, показвайки информацията на нива, включително демографски тенденции, видове почви, нива на доход, изборни тенденции, нива на бедност, нива на замърсявания, епидемии, предпочитания на потребителите към определени стоки и др. – списъкът е безкраен. ГИС също така позволява инкорпорирането на приложения за анализ на взаимовръзките между отделните масиви от информация.

Website: www.esri.com

Книгата е достъпна само на английски език.