Gjøvik University College (Норвегия)

Gjøvik University College фокусира своята научноизследователска и развойна дейност и проучвания в дисциплините здравеопазване, технологии, информационни технологии, медии и икономика и управление на бизнес/администрация.