GMVIS SKYSOFT SA

GMV предлага решения, услуги и продукти за широк спектър от сектори. GMV постигa лидерска позиция в тези сектори въз основа на задълбочено познаване на нуждите на своите клиенти, което позволява да им се предложи най-доброто решение, напълно адаптирано към техните собствени изисквания и включващо цялата поддръжка, необходима за постигане на оптимални резултати. Служителите, оперативният модел и ценностите в основата на корпоративната култура са насочени към гарантиране, че всеки клиент получава точно това, от което се нуждае.