Експерти от Фондация „Право и Интернет” представиха свои научни разработки на Годишната отчетна научна конференция на Висшето училище по застраховане и финанси на 15 декември 2016 г.

Изпълнителният директор на Фондацията, доц. д-р Даниела Илиева-Колева, заедно със своя студентка – Савина Езекиева, представиха доклад на тема „Младежки менторски програми като инструмент за личностно развитие и кариерна ориентация” пред Учебен съвет „Застраховане и осигуряване”. Росалия Касамска и Рая Цветкова представиха пред Учебен съвет „Финанси” доклад на тема „Осигуряване на устойчивост за стартиращи предприятия, финансирани от ЕС”.

Презентациите бяха посрещнати от публиката с интерес и предизвикаха дискусии по съответните теми, както и поставиха нови въпроси за бъдещи проучвания и научни разработки.