Градски съвет на Будапеща

Будапеща се състои от двадесет и три области. Столицата на Унгария има особена двойна система на самоуправление. Това означава, че в допълнение към община Будапеща, местното правителство на Будапеща, всеки от двадесет и трите окръга има собствено местно управление, така наречените областни правителства, с избрани кметове и представителен орган.

Общото събрание на Будапеща и окръжните представителни органи са равни по отношение на основните си права, без йерархична връзка помежду си. Възникна разделение на труда между автономните и равни местни власти, което е в съответствие със задълженията и отговорностите. Задачите на местната власт обикновено се изпълняват от областните управи, докато задачите, произтичащи от нейния национален обхват и свързани с множество области или града като цяло, се поемат от община Будапеща.