ГРЪЦКИ ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА (DEDDIE/HEDNO)

Задачите на HEDNO S.A. (Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.) включват експлоатацията, поддръжката и развитието на електроразпределителната мрежа в Гърция, както и осигуряването на прозрачен и безпристрастен достъп на всички потребители на мрежата. Стремят се да осигурят надеждно електрозахранване на своите клиенти, качество на електрическото напрежение и постоянно подобряване на качеството на услугите. Мисията и визията на компанията е отговорът на очакванията на клиентите и приносът към развитието и благосъстоянието на съгражданите им по отношение на хората и околната среда.