HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA

Hellenic Telecommunications Organisation S.A. (OTE Group) е най-голямата технологична компания в Гърция. Това е една от трите най-големи компании, регистрирани на фондовата борса в Атина, според пазарната капитализация. OTE Group предлага фиксирана и мобилна телефония, широколентови услуги, платена телевизия и интегрирани информационни и комуникационни технологии (ИКТ). В същото време Групата участва в редица дейности, по-специално сателитни комуникации, недвижими имоти и професионално обучение. Бивш държавен монополист, приватизацията на ОТЕ започнала през 1996 г. и сега е листвана на фондовите борси в Атина и Лондон.